Postavitev rekuperatorja je ključna za prezračevanje hiše

Pri izbiri lokacije je potrebno upoštevati naslednje zahteve in smernice:

Rekuperator mora biti nameščen v prostoru, kjer temperatura ne pade pod 10 °C; ponavadi je temu pogoju zadoščeno, če se nahaja znotraj toplotnega ovoja, v nasprotnem primeru se v prostoru uredi termostatsko regulirano ogrevanje, npr. električni grelnik

Rekuperator naj ima na prednji strani servisni prostor enakih dimenzij, kot je sam (višina x širina x globina), ki je potreben za menjavo filtrov in zato, da lahko izvlečemo prenosnik toplote, ko ga je potrebno očistiti.

Rekuperator ima na zgornji strani priključke za kanale za povezavo z razvodom in s fasado, ki pri optimalni razporeditvi zahteva vgradno višino 35 cm.

Rekuperator ima na spodnji strani priključek za suhi sifon DN40, ki zahteva minimalno vgradno višino 15 cm

Bruto vgradna višina za napravo PAUL novus 300/450 je tako približno 150 cm, za PAUL focus 200 pa okoli 105 cm. Ti vrednosti ne zajemata prostora, potrebnega za vgradnjo dušilcev zvoka, razdelilnih škatel in nadaljnjega razvoda. Bruto vgradna višina najnovejše naprave za stropno montažo Climos F 200 je 25 cm, saj ne potrebuje odvoda kondenza.

Rekuperator se z razdelilnima škatlama poveže z gibljivima dušilcema zvoka dolžine 1 m, zato ga je smiselno postaviti na tako ali malo krajšo razdaljo od njiju; vsekakor ga ne smemo postaviti preblizu njima. Pri višini stropov vsaj 2,5 m in ko sta razdelilni škatli na stropu, tlorisno ne točno nad rekuperatorjem, se rekuperator lahko postavi pod strop tako, da pod njim ostane 1 m prostora za npr. pralni stroj.

Rekuperator je smiselno postaviti v kot hiše, saj lahko zajem in izpust zraka postavimo vsakega na svoj vogal hiše; če pa sta na isti stranici hiše, morata biti oddaljena vsaj 3 m horizontalno ali 2 m vertikalno, kar pomeni daljši iso cevi in večja tlačna padca.

Ko je govora o prezračevanju hiše – rekuperator naj ne bo v prostorih, kjer uporabniki spijo, ne glede na to, da PAUL naprave pri normalnem delovanju oddajajo nižje ravni hrupa, kot jih dovoljujejo predpisi.

Pri določanju lokacije rekuperatorja je nujno upoštevati, da fleksibilne cevi pri večetažnih hišah od ene etaže do druge potujejo praviloma po vertikali.

Če je rekuperator v pritličju dvoetažne hiše z napravo novus 300, kjer bodo cevi speljane nad ploščama obeh etaž, gre skozi prvi preboj vseh 20 fleksibilnih cevi, nato tipično polovica po prvi plošči, ostale pa po vertikali skozi drugi preboj in nato po plošči nad mansardo. 20 fleksibilnih cevi premera d75 mm zahteva preboj minimalnih dimenzij 80 x 20 cm (razporeditev v dve vrsti, ki omogoča, da 10 cevi izhaja na prvo ploščo v eni ravnini, kar pri konfiguraciji npr. 5 x 4 ne bi bilo mogoče).

Preboj mora biti daljši, če na prvo ploščo izhaja več cevi, prav tako v primeru, da je razdalja med prebojem in razdelilnima škatla majhna ali pa so fleksibilne cevi na izhodu iz njega zelo pomešane … v praksi se izkaže za dobrodošlo, če je preboj malenkost večji, pri napravi novus 300 npr. 100 x 25.

Povezava na montažno skico naprav novus in focus