REFERENCE

Aktivna hiša LUMAR je najnovejši velik skupni dosežek podjetij, ki sodelujemo s podjetjem LUMAR pri gradnji pasivnih hiš. Aktivna hiša je korak v prihodnost, saj bodo po letu 2020 skladno z evropsko zakonodajo vse stavbe morale biti skoraj nič energijske, to pomeni pasivne z lastnim agregatom za proizvodnjo toplotne in električne energije iz sonca. Najnovejša aktivna hiša LUMAR proizvede večino potrebne energije za svoje obratovanje, obenem pa je v vseh ozirih komfortna in prijazna do uporabnika. Prezračevanje v demo hiši, kjer je mogoče poizkusno bivati, v Dragočajni pri Medvodah, je zaupano napravi novus F 300 podjetja PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, ki je skupaj s podjetjem E-NETSI d.o.o. sponzor tega projekta.

Nekaj drugih projektov:

V Sloveniji smo z rekuperatorji PAUL in ZEHNDER prisotni že leta. V tem času smo vgradili več tisoč naprav, ki zagotavljajo optimalne komfortne pogoje zadovoljnim uporabnikom. Vgradili smo naprave kapacitete od 50 do 2.000 m3/h. Sodelovali smo pri prvi kompleksni energetski sanaciji večstanovanjskega bloka v Ljubljani na Steletovi 8: http://www.izs.si/index.php?id=642. Naše naprave so vgrajene v skoraj pasivnem vrtcu v Zgornji Kungoti in naša največja naprava MAXI je vgrajena v prvem pasivnem večstanovanjskem bloku v Sloveniji, v Ljubljani na Pipanovi poti.

Trenutno delamo na projektih:

Vsako leto več sto strankam in projektantom svetujemo pri določanju parametrov za njihove konkretne projekte.

Več sto enodružinskih hiš v Sloveniji ima vgrajen rekuperator PAUL, naše naprave so projektirane v vrsti najbolj kakovostnih projektov nizkoenergijske in pasivne gradnje.