Cevi za prezračevanje – kako jih vgradimo?

Ko smo določili volumne in mesta dovodov in odvodov zraka ter lokaciji rekuperatorja in vertikale, moramo določiti dimenzije prebojev skozi ploščo, skozi katere bodo potekale fleksibilne cevi za prezračevanje od razdelilnih škatel do ventilov. Preboje je mogoče pustiti že med vlivanjem plošče, s čimer si prihranimo stroške in trud. Enako velja za luknje skozi ploščo na lokacijah ventilov, kadar imamo razvod nad AB ploščo.

Ena fleksibilna cev ima premer 75 mm. Preboj v plošči mora imeti dovolj veliko površino, da bo skozenj potekalo potrebno število cevi, imeti pa mora tudi dovolj velik obseg, da bo ustrezno število teh cevi lahko izhajalo iz njega na ploščo v eni ravnini (kar je nujno pri razvodu nad AB ploščo, ne pa vedno pri razvodu pod spuščenim stropom).

Praktičen primer

Primer: prezračujemo tipično dvoetažno hišo, rekuperator s kapaciteto 300 m3/h imamo postavljen v kurilnici v pritličju, cevi pa bomo razpeljali nad AB ploščama nad obema etažama. Skozi preboj prve plošče bo šlo vseh 20 fleksibilnih cevi, od katerih jih bo tipično 10 (pet dovodnih in pet odvodnih) namenjenih prezračevanju pritličja, zato bodo takoj za prebojem šle po plošči nad pritličjem.

Drugih 10 bo šlo po vertikali in skozi drugi preboj (nad mansardo), kjer bodo prav tako razpeljane po plošči. Skozi prvi preboj mora tako iti 20 cevi v dveh vrstah po 10, kar pomeni minimalne mere 80 x 16 cm, a jih v praksi moramo malenkost povečati, vsaj na okoli 90 x 20 cm. Vertikala po mansardi in preboj plošče nad njo pa bosta imela mere 90 x 10 cm za 10 cevi v eni vrsti. Če je preboj zelo blizu razdelilnima škatlama, ga lahko še nekoliko povečamo, da bomo lažje razporedili dovodne in odvodne cevi vsake na svojo razdelilno škatlo.

Pri enaki hiši, ki bo imela v obeh etažah spuščene strope, bodo fleksibilne cevi za prezračevanje pritličja potekale pod spuščenim stropom, zato morajo skozi preboj AB plošče (nad pritličjem) potekati samo cevi za prezračevanje mansarde. Pri enaki hiši kot zgoraj bi imeli samo en preboj in eno vertikalo dimenzij 90 x 10 cm. V tem primeru imamo lahko tudi več vertikal v isti plošči na različnih mestih.

Pogosto vprašanje

Lahko sami položimo cevni razvod?

Da lahko, po naših navodilih. Samogradnja je zakonsko dopuščena, vendar pa le polaganje cevi, montažo aparata, meritve ter testiranje mora opraviti pooblaščena oseba, naši monterji. Več o tem je tukaj: https://prezracevanje.si/services/samogradnja/