Prezračevanje s higrosenzibilnimi rozetami

Gre za sistem SKUPNEGA* kontroliranega prisilnega prezračevanja večstanovanjskih stavb. Sistem je enostaven, tehnično dovršen in relativno poceni tako investicijsko kot v obratovanju (okoli 0,3 – 0,5 eur na stanovanje na mesec).

Kako poteka higrosenzibilno prezračevanje?

Pretok prisilnega prezračevanja uravnavajo materiali, ki reagirajo na relativno vlažnost, ki nastaja z dihanjem ljudi v prostorih: ko so prostori nenaseljeni je pretok minimalen (0,2 izmenjave na uro), ko so v prostorih ljudje, se pretok poveča na optimum (0,5 do 0,8 izmenjave na uro).

Zrak prihaja v bivalne prostore preko posebnih rozet s  higrosenzibilnim trakom, ki se vgradijo v zgornji del razširjenega okenskega okvirja (lahko tudi v škatli za rolete ali v zidu) skladno s potrebami v tem prostoru. Porabljen zrak zapusti bivalni prostor preko rež v ali pod vrati in nadaljuje pot do sanitarnih prostorov in kuhinje, kjer ga ventilatorji odvajajo ven.

V večini stavb je vertikalni jašek v kuhinji in kopalnicah že prisoten ravno zaradi odvajanja zraka z ventilatorjem ali napo.

Sesalni ventilator ali napa je nameščena ali na začetku jaška ali pa se ta konča na podstrešju ali strehi v posebnem ventilatorju, ki deluje konstantno in tako povzroča podtlak v vseh stanovanjih večstanovanjskega objekta. Na te jaške se priključi poseben ventilator z venturijevim regulatorjem pretoka zraka, ki zagotavlja konstanten pretok zraka iz stanovanja, ki se določi glede na njegov volumen. Ventilator ima tudi funkcijo intenzivnega prezračevanja, ki s pritiskom na gumb kratkotrajno poveča volumen sesanja zraka.

Gre za tehnološko izredno dodelan sistem, razvit posebej za sanacije starejših stavb, ki je v Zahodni Evropi v masovni uporabi. Poleg samega prezračevanja je ta sistem posebej dobrodošel v fazi takoj po izgradnji objektov, saj je na ta način sušenje novogradnje bistveno hitrejše, kot po naravni poti. Prednost sistema je v njegovi enostavni vgradnji in vzdrževanju, električni porabniki je so le ventilatorji, medtem ko higrosenzibilne rozete delujejo samodejno.

Pomanjkljivost tega sistema je, da nima rekuperacije odpadne toplote, kar pa ni tako velika hiba, saj sistem natančno dimenzionira pretoke in so zato energetske izgube minimizirane. Bistvena prednost sistema je kakovost bivanja v tako prezračevanih stavbah, kjer zaradi stalnega kontroliranega pretoka zraka ne prihaja do slabega zraka, oziroma posledično ne prihaja do plesnivosti stanovanj in slabega počutja uporabnikov.

Delitev stroškov

Ta je zelo enostavna, saj gre za linearen odnos med stroški in volumnom, oziroma uporabnim tlorisom stanovanja. Sistem deluje neprekinjeno. Plačevanje je najenostavnejše urediti ne glede na časovno uporabo stanovanj, torej polno za prazno. Stroški za elektriko so zelo majhni, ker je edini porabnik električne energije ventilator, ki je energijsko izredno varčen. Poraba na povprečno stanovanje znaša 10W, enomesečni strošek za povprečno stanovanje znaša med 0,3 in 0,5 evra.

Participacija uporabnikov

Sistem deluje v enakem režimu za vsa stanovanja in ga ni mogoče regulirati ali spreminjati režima obratovanja, saj je ta bistveni del tehnične rešitve.
Uporabniki nimajo nobenih obveznosti pri obratovanju sistema, nobenih opravil, dolžnosti, sitnosti… Tudi vzdrževalec nima veliko dela, saj le preverja delovanje ventilatorjev.

Cena

Cena takega sistema za stanovanje z vsemi elementi, potrošnim instalacijskim materialom, delom in davkom je v rangu 800 – 1.000 eur, za enostanovanjsko hišo pa do 1.300 eur.

Projektiranje

Za projektiranje in izvajanje z našimi materiali nudimo brezplačno tehnično podporo.

Shema sistema s higrosenzibilnimi materiali:
1- zajem zraka z rozetami nad okni,
2- vertikalni vodniki,
3- ventilacijska enota

Zasteklitev z vgrajeno higrosenzibilno rozeto

higrosenzibilno prezračevanje

Skupni sesalni ventilator

Higrosezibilno prezračevanje

Higrosenzibilna rozeta za zajem zraka in protihrupno zaščito

higrosenzibilno prezračevanje

Sesalna rozeta

Sanacijo prezračevanja za posamezna stanovanja s higrosenzibilnim sistemom si oglejte tukaj.

* Poleg skupnega obstaja tudi LOKALNO higrosenzibilno prezračevanje za eno stanovanje ali hišo, o čemer najdete opis tukaj.