INVESTICIJSKA DEJAVNOST

Vodenje priprave investicijskih projektov

Vodenje izvajanja investicijskih projektov

Strokovni nadzor nad izvajanjem investicij – visoke zgradbe

Strokovni pregled, revizija tehnične dokumentacije

Izvajanje toplozračnih ogrevalnih sistemov za stanovanjske zgradbe

Svetovanje pri projektiranju in izvedbi energijsko varčnih zgradb

Svetovanje pri projektiranju in izvedbi aktivnih in pasivnih solarnih sistemov

Recenzija projektne dokumentacije s stališča optimalne rabe energije

REFERENCE

Vodenje investicij in nadzor za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Klinika Domžale, vodenje investicije do gradbenega dovoljenja.

Poslovo stanovanjski center Dolsko, vodenje investicije in nadzor nad gradnjo.

Večstanovanjski objekt Dolsko 61, vodenje investicije in nadzor nad gradnjo.

Poslovno stanovanjski center Dol pri Ljubljani, priprava investicije.

Bencinski servis OMV s spremlajočimi dejavnostmi, Dol pri Ljubljani, vodenje investicije in nadzor nad gradnjo.

Izvedba več deset toplozračnih ogrevalnih sistemov po sistemu Schrag.

Pregled tehnične dokumentacije za objekt s 600 stanovanji.

Vodenje nadzora nad izvajanjem 54 atrijskih hiš, Ljubljana Galjevica.

Vodenje preko 500 manjših investicij v enodružinskih hišah in stanovanjih.