VGRADNJA VENTILOV V OHIŠJA

Namesto kasnejšega preboja premera 12 cm v plošči lahko pri betoniranju pripravimo lokacijo, kjer bomo namestili ohišje ventila DN 100 tako, da na opaž plošče vgradimo kratek podaljšek kanalizacijske cevi dn110 z razširitvijo dn110 (mufno) s tesnilko (slika spodaj). Razširjeni del pustimo nedotaknjen, poravnan naj bo z zgornjo linijo betonske plošče, drugi (spodnji) del elementa pa prirežemo, tako da je celotni vložek visok toliko, kolikor je debela betonska plošča.

Ventili: levo dva dizajna dovodnega ventila, desno odvodnega. Ponavadi se izbere zgornja ali spodnja kombinacija.

Spodaj: Več različic odvodnih, dovodnih ventilov in kuhinjskih rozet.