TEHNIČNA PODPORA

Investitorjem, projektantom in izvajalcem nudimo vso potrebno tehnično podporo za realizacijo njihovih projektov:

  • Pregled projektne dokumentacije
  • Svetovanje pri zasnovi stavb
  • Svetovanje pri zasnovi ogrevalnih in prezračevalnih sistemov
  • Svetovanje pri izvedbenih rešitvah, razvodu
  • Popisi materiala za prezračevalni sistem
  • Nadzor nad izvajanjem del
  • Zagon sistemov, meritve, tehnična poročila
  • Izobraževanje na seminarjih v Ljubljani