SVETOVALNA DEJAVNOST (ENERGIJA, OKOLJE, INVESTICIJE)

Vodenje nacionalnih in mednarodnih konzultantskih projektov

Sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih konzultantskih projektih

Priprava ponudb na mednarodne razpise za konzultantske storitve

Priprava ponudb na nacionalne razpise za konzultantske storitve

Svetovanje pri zasnovi in projektiranju projektov učinkovite rabe energije

Svetovanje pri projektiranju in izvedbi energetsko optimalne stanovanjske gradnje

Svetovanje pri projektiranju in izvedbi nizkoenergetskih in solarnih stavb

Svetovanje pri projektiranju in izvedbi toplozračnih ogrevalnih sistemov

Strokovni pregled in recenzije projektne dokumentacije – visoke zgradbe

REFERENCE

Konzultantske storitve s področja nizkoenergetske in pasivne gradnje za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Vodenje projekta tehnične podpore okoljskih naložb s strani GEF EBRD kreditne linije, 54 M €.

Nacionalna koordinacija projekta EU za povečevanje sposobnosti prenosa okoljskih direktiv (EIA in IPPC) v novih članicah EU.

Vodenje in sodelovanje v več konzultantskih projektov, financiranih s strani EU v sodelovanju s podjetji: COWI, DHV, milieu, Carl Bro, Halcrow, WS Atkins International, Nykomb Synergetics, EXA International, Aris Hellas, SRC International, Ramboll, Ekono Energy, Dong in Hebo Consult.

Pregled tehnične dokumentacije za objekt s 600 stanovanji.

Vodenje več svetovalnih in izobraževalnih projektov za več ministrstev.

Priprava in izvedba več informativno tehnični publikacij za več ministrstev.

Organizacija in izvedba nacionalnih posvetov Zgradbe, energija in okolje in mednarodnih srečanj, med njimi Evropski kongres EuroSun 98.

Tehnično svetovanje investitorju in projektantom za redesign 45 nizkoenergijskih enodružinskih hiš, Vrhnika

Tehnično svetovanje investitorju in projektantom za projektiranje 45 nizkoenergijskih enodružinskih hiš, Dol pri Ljubljani

Tehnično svetovanje in izdelava študij za Poslovni sistem Mercator

Tehnično svetovanje in izdelava študij za Stanovanjski sklad RS, Javni sklad

Tehnično svetovalne storitve za investicijski sektor Ministrstva za Javno upravo RS