SUBVENCIJE EKO SKLADA

Za sistem prezračevanja z vračanjem toplote in vlage za stanovanjske objekte lahko pri Ekoskladu pridobite subvencijo v višini do 20% celotne investicijske vrednosti naložbe* po predračunu, ki lahko vključuje:

  • nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka;
  • nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
  • nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

* Podatki se nanašajo na leto 2018

 

Prav tako so predmet subvencije vsa gradbena, električarska in instalaterska dela, potrebna za vgradnjo sistema.

Vsi proizvodi proizvajalca PAUL v naši ponudbi so na visoki kakovostni ravni in zlahka zadostijo vsem tehničnim kriterijem Eko sklada. Postopek za pridobitev subvencije je naslednji:

  • Izpolnite formular Ekosklada, dodate fotografijo obstoječega stanja (z datumom na fotografiji) in predračun izvajalca na originalnem dopisnem papirju. Če ste že plačali avans, dodate tudi dokazilo o plačilu avansa.
  • Pošljete celotno dokumentacijo na Eko sklad.
  • Takoj za tem je že mogoče pričeti z izvajanjem del, ne glede na to ali je Eko sklad že procesiral vašo vlogo ali ne.
  • Ko zaključite investicijo izpolnite formular o zaključku, fotografirate dele prezračevalnega sistema in priložite dokazila o plačilu.
  • Eko sklad bo po pregledu dokumentacije bodisi zahteval dodatno dokumentacijo, ali pa na osnovi ustrezne dokumentacije izplačal subvencijo na vaš osebni račun.

 

Višina subvencije se določi na osnovi predračuna, oziroma ponudbe izvajalca in se v primeru povečanja vrednosti del ne more zvišati, zato je pomembno, da predračunska vrednost zajema vsa dela in potreben material za izvedbo.

Na osnovi vaših načrtov (tlorisov) vam brezplačno izdelamo razrez volumnov po posameznih prostorih in natančen popis materiala s ponudbo!

Formularji in razpis Eko sklada:
https://www.ekosklad.si/razpisi

Ekosklad entalpijskim napravam z vračanjem vlage (focus F 200, novus F 300/450) priznava vrednosti toplotnega izkoristka njihovih različic brez vračanja vlage (brez oznake F), ki so načeloma višje zaradi neobstoja metode merjenja doprinosa kondenzacije v entalpijskih napravah. S stališča certificiranja nizkoenergijskega objekta po PHI metodi je torej vseeno, ali bo vanj vgrajena naprava z vračanjem vlage ali ne – vedno se upošteva tista, ki ima višji izkoristek.