ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI

Po naročilu izdelamo študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo skladno z zahtevami in metodologijo Energetskega zakona, po katerem je za vsako stavbo, ki presega neto uporabno površino 1000 m2, potrebno izdelati takšno študijo.

Naše reference obsegajo znane in zahtevne naročnike, kot denimo:

  • Stanovanjski sklad Republike Slovenije
  • Stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana
  • PS Mercator d.d.
  • A1, investicijsko upravljanje, d.d.
  • ALEA iC d.o.o.
  • ABCFIN d.o.o.