PREZRAČEVALNI SISTEM S HIGROSENZIBILNIMI ROZETAMI

Obstoječe stavbe pogosto nimajo vgrajenih sodobnih rešitev za zagotavljanje kakovostnega prezračevanja, kar se ob menjavi oken z novimi, veliko bolj tesnimi, lahko izkaže za problem. Zrak v stanovanjih je slab, počutje in komfort uporabnikov sta nizka, velikokrat se pojavlja tudi zidna plesen, ki je nevarna za zdravje. Edini ukrep so stalno odprta okna, kar ni komfortno in veča porabo energije. Za sanacijo obstoječih stanovanj in hiš obstaja več rešitev, od katerih vse niso primerne, saj bodisi zahtevajo prevelike gradbene posege v objekt, bodisi niso tehnično ustrezne in težav ne odpravijo.

Ustrezna, enostavna in relativno poceni rešitev je ureditev prezračevanja s higrosenzibilnimi rozetami na oknih bivalnih prostorov in odvodnimi ventilatorji v servisnih prostorih.

UVOD

Ker se zrak v stanovanjih brez prezračevalnega sistema ne izmenjuje stalno in po vsem stanovanju, ta vsebuje premalo kisika in se ne odvaja dovolj vlage, ki nastaja ob dihanju in hišnih opravilih. Zato se pogosto pojavljata slabo počutje uporabnikov in zidna plesen, ki škoduje zdravju ljudi. Če je v okolici prisoten plin radon, tudi ta zastaja v hiši, predvsem v kleti.

Problem je mogoče rešiti na več načinov, večina rešitev pa je relativno dragih in zahteva neprijetne gradbene posege v stanovanjih. Lahko pa prezračevanje uredimo tudi na razmeroma enostaven, cenovno dostopen in učinkovit način, ki je predstavljen v nadaljevanju.

ZAKAJ OBSTOJEČI NAČIN PREZRAČEVANJA NI USTREZEN?

Prezračevanje starejših stanovanj in hiš v veliki meri poteka z naravnim prezračevanjem, skozi netesnosti v stavbnem ovoju in pohištvu. To prezračevanje ni idealno niti s komfortnega niti z energetskega stališča. Stalno odpiranje oken sicer rešuje akutne potrebe po večjem dovodu zraka, a pomeni nenadzorovan pretok, toplotne izgube in pozornost uporabnikov. Poleg tega v poletnem času omogoča vstop mrčesu. Pravilno prezračevanje z odpiranjem oken je takšno, da na vsako okno na stežaj opremo okno in ga po nekaj minutah zapremo. Tega iz praktičnih razlogov seveda nihče ne počne. Zato se v praksi dogaja, da so okna bodisi stalno zaprta bodisi so odprta na ventus. In tudi če bi redno odpirali in zapirali okna, bi se zračile le sobe, hodniki in sanitarni prostorih pa ne. Zamenjava starih, netesnih oken z novimi, bolj tesnimi, pa ponavadi prinese težave s povišano vlago in nevarnostjo nepopolnega zgorevanja v plinskih kotlih.

Tudi če kupite okno s »prezračevalnimi« odprtinami, te ne zagotavljajo volumensko kontroliranega prezračevanja, hkrati pa ni v stanovanju nikakršne naprave, ki bi zrak vlekla skozi celotno stanovanje, od čistih k umazanim prostorom. V sanitarijah in kopalnici imajo stanovanja vgrajene ventilatorje, ki jih vključimo, ko te prostore uporabljamo – le za kratek čas. Ko je ventilator vključen, poteka prezračevanje čez vse prostore v stanovanju, saj odvajanje zraka iz sanitarij vleče zrak iz bivalnih prostorov. V tem času kroži zrak po celotnem stanovanju, a so pretoki zraka neenakomerni – odvisno so odvisni od tega, v kolikšni meri so okna odprta in kako velike so reže v okenskih okvirjih (netesnost). Vgrajeni starejši ventilatorji so praviloma glasni, porabijo razmeroma veliko električne energije in niso narejeni za stalno obratovanje. Skratka, če se še tako trudimo, ne moremo zagotoviti stalnega in enakomernega gibanja zraka po celotnem stanovanju.

PRAVILNO PREZRAČEVANJE

PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) predpisuje minimalno urno izmenjavo zraka n = 0,7 (70% celotnega volumna vsako uro) ob zasedenosti prostorov (tudi če gre za eno samo osebo), in n = 0,3, ko nas ni doma v vseh prostorih! Pravilnik o prezračevanju predpisuje ti dve vrednosti z 0,5 oz. 0,2, ali pa 15 m3/h za vsako osebo v vsakem prostoru. Svež zrak potrebujemo ljudje za dihanje, vendar tudi prazno stanovanje potrebuje izmenjavo, da se odvajajo snovi, ki jih v zrak oddajajo posamezni materiali, pa tudi zato, da se ne pojavlja zidna plesen, ki je zdravju škodljiva. Idealno prezračevanje bi bilo takšno, ki bi zagotovilo večji pretok zraka skozi prostore, v katerih se nahajajo ljudje, in manjši pretok preko bivalnih prostorov, v katerih trenutno ni nikogar. Takšno prezračevanje ne bi smelo obremenjevati uporabnikov z določenimi opravili, moralo bi potekati popolnoma samodejno, ob tem pa bi moralo biti energijsko varčno in zanesljivo.

PRAV TO VAM PREDLAGAMO

Rešitev, ki jo predlagamo, je rezultat dolgoletnih raziskav na tem področju, saj je problem kakovostnega prezračevanja prisoten povsod po svetu, zlasti ko so vgrajena sodobna okna, ki dobro tesnijo. Prezračevanje vašega stanovanja lahko uredimo na način, da bo stanovanje stalno in enakomerno prezračevano z volumni zraka, ki jih lahko nadzorujemo. Poleg tega vam lahko zagotovimo, da bodo prostori, v katerih bivajo ljudje, bolj prezračevani kot prostori, v katerih trenutno ni nikogar. Podnevi bo torej večji pretok proti servisnim prostorom (kuhinja, kopalnica, WC) prek bivalnih (dnevna soba), ponoči pa bo iz spalnih proti servisnim prostorom. In še to lahko zagotovimo: ko ne bo nikogar doma, bo izmenjava zraka v stanovanju manjša (0,3 izmenjave na uro), ko bodo v stanovanju uporabniki, pa večja, skladno s predpisi. Takšna rešitev zagotavlja ugodno počutje uporabnikov, stalno kakovosten zrak v stanovanju in odpravlja možnosti za razvoj zidne plesni. Vse to ob zaprtih oknih!

KAKO SE TEGA LOTIMO?

Če se boste odločili za posodobitev prezračevanja v vašem stanovanju, bomo najprej določili volumenske pretoke glede na velikost in naseljenost stanovanja. Potem bomo na okenske okvirje vgradili higrosenzibilne rozete, ki zaznavajo vlage in skladno s tem odpirajo ali zapirajo režo za zrak, in na ta način v prostore prepuščajo zunanji zrak skladno s potrebami: če bo v sobi ena ali več oseb, ki izdihajo kar veliko vlage, bo pretok zraka večji, ko bo soba prazna, bo pretok zraka minimalen. Te rozete so opremljene z mrežico proti mrčesu; če soba meji na hrupno cesto, se doda protihrupni element; če je stanovanje v visoki stolpnici, pa se doda element, ki preprečuje vpliv vetra na količino vtočnega zraka. Nato se v kopalnici in WC-ju vgradi posebne ventilatorje, ki bodo stalno obratovali z volumenskim pretokom 30 – 60 m3/h in tako zagotavljali stalen vlek zraka po celotnem stanovanju. Če je stanovanje majhno, je dovolj le en ventilator, ki stalno obratuje, v kuhinji pa je lahko nameščena napa, ki obratuje, ko se kuha. V primeru večjega stanovanja (nekje od treh higrosenzibilnih rozet dalje) sta potrebna dva ali več ventilatorjev. Higrosenzibilni ventilatorji so se, poleg tega da so dražji, izkazali za neustrezne, saj povišajo stopnjo obratovanja, ko se dvigne vlaga v kuhinji ali kopalnici, torej ko se kuha ali pere, ne pa ko uporabniki spijo.

Seveda mora biti omogočen pretok zraka med sobami in sanitarnimi prostori. Za to je dovolj, če so vrata spodrezana za 6 – 8 mm, ali pa se v vratih vgradijo tipske odprtine. Stalnega obratovanja ventilatorjev se ni bati, saj gre za energijsko varčne izdelke, ki porabijo za osnovni način delovanja le 4,8 W (!) električne energije, torej vas bo neprekinjeno obratovanje dveh ventilatorjev stalo mesečno okoli 1 evro, kar je za dobro počutje in kakovostno notranjo klimo zagotovo sprejemljiva cena.

Vrednost vseh del in vgrajenega materiala je odvisna od velikosti stanovanja in števila uporabnikov, vendar celotna vrednost navadno ne preseže tisoč evrov. Dela lahko opravita dva monterja v 3 do 5 urah. Uporabljeni materiali in naprave so vrhunske kakovosti in ne potrebujejo vzdrževanja, z izjemo čiščenja filtrov pod tekočo vodo enkrat na leto, kar je praksa tudi za klasične rešitve. Če je stavba zgrajena tako, da sanitarni prostori nimajo električnih ventilatorjev, ampak je na strehi skupni odvodni ventilator, lahko s posebnimi higrosenzibilnimi elementi uredimo kontrolirano prezračevanje celotne stavbe (v tem primeru ni mogoča izvedba kontroliranega prezračevanja za le eno stanovanje). Navedeni način se lahko uporabi tudi za prezračevanje enodružinskih hiš.

Čeprav opisani način ne ponuja prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacije), je vseeno energijsko varen, saj v nasprotju z odpiranjem oken zagotavlja volumensko kontrolirano prezračevanje.

POŠLJITE NAM TLORIS VAŠEGA STANOVANJA IN DOBILI BOSTE TEHNIČNO REŠITEV Z VELJAVNO PONUDBO.

Tlorisu priložite naslednje informacije:

  • Ali so okenski okvirji iz plastike;
  • Število oseb, ki bivajo v posameznih sobah;
  • Lokacije morebitnih obstoječih odvodnih ventilatorjev (v kopalnicah in WC-jih) in ali imajo svoje stikalo (niso vezani na luč).