RAZVOD OD RAZDELILNIH ŠKATEL DO OHIŠIJ VENTILOV

Za razvod od dovodne razdelilne škatle do ventilov za dovod zraka priporočamo zelene Maincor cevmi, ki so najboljše na evropskem trgu in imajo antibakterijski in antistatični certifikat. V primerjavi s cevmi drugih ponudnikov smo v praksi ugotovili tudi boljše mehanske lastnosti (gibljivost, trpežnost).

Za razvod od odvodne razdelilne škatle do odvodnih ventilov priporočamo uporabo standardnih modrihMaincor cevi, ki imajo prav tako antistatični certifikat. Enako kot zelene imajo tudi te cevi vrhunske mehanske lastnosti.

Po eni cevi lahko potuje do 30 m3/h zraka, torej pri napravi z nazivno kapaciteto 200 m3/h potrebujemo 6 – 7 dovodnih in prav toliko odvodnih cevi, pri napravi s 300 m3/h 10 dovodnih in odvodnih cevi in pri napravi s 450 m3/h po 15 dovodnih in odvodnih cevi.

Do ventilov s predvidenim (dovodnim ali odvodnim) volumnom s 30 m3/h pelje od razdelilne škatle po ena fleksibilna cev, do ventilov s 60 m3/h pa po dve.

Če so predvideni volumni po 15 m3/h, jih je vedno sodo število (enako velja za volumen 45 m3/h ali kombinacijo 15 in 45 m3/h); razvod do teh ventilov izvedemo tako, da eno fleksibilno cev s kapaciteto 30 m3/h z Y kosomrazdelimo na dve s kapaciteto po 15 m3/h.

Razdelilne škatle imajo na priključkih za fleksiblne cevi zatiče, ki preprečujejo, da bi se spoj razrahljal. Ohišja ventilov imajo na korenu priključka rahlo razširitev, v katero naleže gumijasta tesnilka, kar prav tako pripomore k utrditvi spoja.

Cevi pritrdimo s perforiranim pločevinastim trakom na vsake 1,5 m oz. manj, kjer je to potrebno (na ovinkih).

Dolžina cevi je pomembna za dušenje zvoka. Predvsem v bivalnih prostorih kjer se zadržujemo in spimo, je pomembno, da se po ceveh ne prenaša zvok ventilatorjev prezračevalne naprave. Poleg gibljivih dušilcev zvoka z ustrezno dolžino za to poskrbijo tudi same fleksibilne cevi. Priporočamo, da naj cevi, ki peljejo v bivalne prostore, ne bodo krajše od 8 metrov.

Fleksibilne cevi imajo radij upogiba okoli 35 cm.

Na spojih na obeh koncih fleksibilne cevi le-to lepo z olfanožem naravnost odrežemo po utoru med dvema rebrima, pri tem pazimo, da prvo rebro cevi ni poškodovano, nato na prvi utor na cevi nataknemo gumijasto spojko DN75 in cev do konca porinemo v priključek na škatli oz. ventil.

V kolikor fleksibilnih cevi takoj ne vstavimo v razdelilne škatle oz. ohišja ventilov, jih je potrebno s samolepilnim trakom zablindirati; če so na razdelilnih škatlah predvideni neuporabljeni priključki, jih je potrebno trajni začepiti s temu namenjenimi plastičnimi čepi.