PROSPEKTI IN NAVODILA

Celotna tehnična dokumentacija za vse izdelka podjetja ZEHNDER A.G. in PAUL GmbH je na njihovi spletni strani v nemškem jeziku. Na naši strani objavljamo prospekte in tehnične podatke ter navodila za vgradnjo in obratovanje v slovenskem jeziku,  A-testi pa so v originalu.

ZEHNDER ComfoAir Q 300/450/600 NOVO!
ComfoAir Q 300/450/600 (PDF, 187Kb)
Certifikat Comfoair Q350 ERV 2017 (PDF, 180Kb)
Certifikat Comfoair Q350 HRV 2017 (PDF, 180Kb)
Certifikat Comfoair Q450 ERV 2017 (PDF, 180Kb)
Certifikat Comfoair Q450 HRV 2017 (PDF, 180Kb)
Certifikat Comfoair Q600 ERV 2017 (PDF, 180Kb)
Certifikat Comfoair Q600 HRV 2017 (PDF, 180Kb)
Montažna skicaComfoair Q300/450/600 (PDF, 180Kb)
Navodila za uporabo Comfoair Q300/450/600

NOVUS (F) 300-450
NOVUS (F) 300 prospekt v slovenščini (PDF, 1267Kb)
NOVUS (F) 300/450 navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje (PDF, 9.0MB)
NOVUS 300 certifikat PHI (PDF, 120Kb)
NOVUS F 300 certifikat PHI (PDF, 120Kb)
NOVUS F 300 certifikat DIN4719 (PDF, 120Kb)
NOVUS 450 certifikat PHI (PDF, 95Kb)
NOVUS 300 certifikat EN308 (PDF, 5.9MB)
NOVUS 450 certifikat EN308 (PDF, 8.0MB)
CE deklaracija NOVUS (F) 300 (PDF, 38Kb)
CE deklaracija NOVUS (F) 450 (PDF, 42Kb)
Shema zunanjih priključkov (PDF, 463Kb)
Shema zunanjih priključkov Novus 2.0
NOVUS (F) 300/450 montažna skica (PDF, 330Kb)
NOVUS (F) 300 montaža v vertikali 80 cm (PDF, 670Kb)
NOVUS (F) 450 montaža v vertikali 80 cm (PDF, 669Kb)
NOVUS (F) 300/450 navodilo za zagon (PDF, 693Kb)
Električna shema NOVUS (F) 300/450 (PDF, 661Kb)
Shema priključkov na master platini (PDF, 462Kb)
Oznake na master platini (PDF, 45Kb)
Shema priključkov na slave platini (PDF, 471Kb)
Oznake na slave platini (PDF, 65Kb)
AutoCAD risba naprave (izvedba levo) (DWG, 70Kb)
AutoCAD risba naprave (izvedba desno) (DWG, 229Kb)
Obratovanje prezračevalnih naprav pri nizkih zunanjih temperaturah (PDF, 128Kb)
Napotki za menjavo filtrov – Novus (F) 300/450 (PDF, 175Kb)

COMFOAIR STANDARD 375 (300)
Tehnični prospekt CA Standard 375 (PDF, 2MB)
Prospekt ComfoAir Standard 375 (300) (PDF, 2MB)
Montažna skica – ComfoAir Standard 375 (PDF, 1MB)

CLIMOS F 200
CLIMOS F 200 prospekt (PDF, 749Kb)
CLIMOS F 200 tehnični podatki (PDF, 657Kb)
CLIMOS F 200 navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje (PDF, 5MB)
CLIMOS F 200 certifikat PHI (PDF, 212Kb)
CLIMOS F 200 certifikat DIN4719 (PDF, 171Kb)

FOCUS (F) 200
FOCUS 200 prospekt (PDF, 337Kb)
FOCUS 200 tehnični podatki (PDF, 232Kb)
FOCUS 200 navodila za vgranjo, obratovanje in vzdrževanje (PDF, 1.4MB)
FOCUS 200 meritve toplotnega izkoristka (PDF, 5.7MB)
AutoCAD risba naprave (levo) (DWG, 332Kb)
AutoCAD risba naprave (desno) (DWG, 332Kb)

LOKALNI REKUPERATORJI
Lokalni rekuperator Zehnder ComfoSpot 50  (PDF, 1Mb)
PHI certifikat ComfoSpot 50 (PDF, 777Kb)
Lokalni rekuperator Zehnder ComfoAir 70 (PDF, 1Mb)
PHI certifikat ComfoAir 70 (PDF, 776Kb)

SPLOŠNO
Certifikat higienske neoporečnosti standarnih prenosnikov toplote PAUL (PDF, 103Kb)
Certifikat higienske neoporečnosti entalpijskih prenosnikov toplote PAUL (PDF, 103Kb)
Bus termostat navodila za uporabo v slovenščini (PDF, 2,8Mb)
Tehnični podatki za univerzalni termostat PAUL (PDF, 265Kb)
Navodila za uporabo – univerzalni termostat PAUL (PDF, 587Kb)
Obratovanje prezračevalnih naprav pri nizkih zunanjih temperaturah – ukazi v slovenščini (PDF, 554Kb)
Obratovanje prezračevalnih naprav pri nizkih zunanjih temperaturah – ukazi v angleščini (PDF, 567Kb) )
AutoCAD risba EPP Filter Defroster DN160 (DWG, 500Kb)
Splošni prospekt o prezračevanju (PDF, 3.7Mb)

IZJAVE O SKLADNOSTI
Izjava o skladnosti ComfoAir 70 – SLO (PDF, 329Kb)
Izjava o skladnosti ComfoSpot 50 – SLO (PDF, 329Kb)
Izjava o skladnosti – ISO material (PDF, 246Kb)
Izjava o skladnosti 1-2017 Prezračevalni elementi (PDF, 441Kb)
Izjava o skladnosti Climos 200 Base (PDF, 233Kb)
Izjava o skladnosti CLIMOS F 200 – SLO (PDF, 388Kb)
Izjava o skladnosti ComfoAir Q – SLO (PDF, 269Kb)
Izjava o skladnosti ComfoTube (PDF, 238Kb)
Izjava o skladnosti Comfowell (PDF, 253Kb)
Izjava o skladnosti FOCUS F 200 – SLO (PDF, 387Kb)
Izjava o skladnosti FOSUS 250 Base Entalphy (PDF, 230Kb)
Izjava o skladnosti Luna ventili (PDF, 238Kb)
Izjava o skladnosti MAINAIR cevi (PDF, 196Kb)
Izjava o skladnosti NOVUS 300-450 (PDF, 361Kb)
Izjava o skladnosti TVA-P (PDF, 252Kb)
Izjava o skladnosti ComfoAir Standard – SLO (PDF, 230Kb)

DWG DATOTEKE
Komore plastične TIMPLAST (DWG, 17,8 MB)
Prezračevalne naprave PAUL in Zehnder (DWG, 9,75 MB)
Prezračevalne naprave PAUL in Zehnder_1_576716742_8351.sv� (DWG, 9,75 MB)