POVEZAVA REKUPERATORJA S FASADO

o povezavi od fasade do rekuperatorja poteka hladen zrak, zato morajo biti vsi kanali in spoji izolirani in brez toplotnih mostov.

Priporočamo uporabo ISO cevi in kolen – to so kanali in kolena iz ekspandiranega polipropilena (EPP). Izbrati je potrebno pravo dimenzijo glede na kapaciteto naprave. Npr. kanala ISOunDuct cevi DN160 mm (zunanji premer 190 mm) se na napravo npr. Novus 300 poveže s spojnikom  DN160 mm, ki se ga vstavi v odprtino rekuperatorja DN160 mm. Spoj na zunanji strani po celotnem obodu oblepimo s toplotnoizolirnim trakom. Konec kanala naj se naslanja na površino rekuperatorja oz. naj bo reža med njima čim manjša, da lahko spoj oblepimo s toplotnoizolirnim trakom po vsem obodu.

Spoj med Iso kanalom in fasadno rešetko izvedemo s pomočjo reducirke – fasadna rešetka naj bo za eno stopnjo večja kot je premer cevi do te rešetke.

Fasadne rešetke naj bodo brez fine mrežice proti mrčesu. Na njej se po izkušnjah hitro nabereta umazanija in pozimi led, zaradi česar se zamaši. Malo mrčesa, ki ga zajem zraka dejansko povleče v kanal, se ustavi na filtru na napravi. Ustrezna mrežica naj ima gostoto rešetk približno 1 cm.

Ploščata fasadna rešetka se montira vsaj 1,5cm izven linije fasade, kar prepreči kapljanje kondenza in s tem možnost pojava madežev na fasadi.

Možno je vgraditi tudi  posebne oblike fasadnih rešetk z linijo fasade, ki imajo tehnično primeren odkap kondenza izven linije fasade.