PASIVNA GRADNJA

Pasivno gradnjo smo med prvimi prenesli v Slovenijo preko širokega informiranja in izgradnje prvih pasivnih hiš. Sedaj je pasivna gradnja našla že veliko interesentov med graditelji lastnega doma. Investitorjem, ki jih zanima pasivna gradnja, nudimo celotno tehnično podporo in nekatera izvedbena dela:

 • Vodenje investicijskega projekta pasivne gradnje
 • Svetovanje projektantom
 • Svetovanje investitorju
 • Nadzor nad izvajanjem del
 • Pregled in ocena tehnične dokumentacije
 • Zasnova sistema oskrbe s toploto
 • Izdelava študije izvedljivosti oskrbe z energijo
 • Svetovanje pri dimenzioniranju in izvedbi sistema prezračevanja z vračanjem toplote
 • Izvajanje sistemov oskrbe s toploto in prezračevanja z vračanjem toplote
 • Izobraževanje projektantov in izvajalcev
 • Navedene storitve in ponudba je prikazana v več razdelkih na naši strani