OGREVANJE S PREZRAČEVALNIM SISTEMOM

Zrak, ki stalno kroži med bivalnimi in servisnimi prostori, bi poleg osnovne naloge, prezračevanja, lahko uporabili tudi za prenos toplote. Čeprav je zrak v primerjavi z vod slab nosilec toplote, lahko z njegovim kroženjem brez dodatne razpeljave (in torej brezplačno) prenašamo tudi toploto. Preden vstopi zrak v razvodni sistem, torej v dovodne kanale za zrak, ga lahko na prenosniku toplote voda – zrak tudi dogrejemo ali ohladimo (glej Hlajenje s prezračevalnim sistemom). V stavbi, kjer je ogrevanje in ohlajevanje urejeno na drug način, je dodatno ogrevanje ali ohlajevanje preko prezračevanja nepotrebno podvajanje napora in stroškov. Rekuperatorji s slabim toplotnim izkoristkom imajo vgrajeno električno dogrevanje, da je dovodni zrak ugodnih temperatur, s čimer kompenzirajo slab toplotni izkoristek v sistemu. Rekuperatorji PAUL imajo najvišji izkoristek toplote na trgu in so praviloma narejeni brez električnih grelcev, seveda pa je vedno možno grelno telo dodati v cevni razvod.

Glede na omejeno količino zraka, ki kroži v sistemu prezračevanja z vračanjem toplote, je možnost za ogrevanje s tem zrakom omejena na toplotno moč, oziroma količino toplote, ki jo omejena količina zraka lahko prenese. To pa je pri napravi s 300 m3/h do 2,5 kW in do 3,5 kW pri napravi z 450 m3/h. Torej je takšen sistem primeren le za pasivne hiše, za katere je takšen sistem značilen. Torej podno ali drugačno ogrevanje in ohlajevanje ni potrebno, niso potrebni niti stroški zanj. Dodatni stroški prezračevalnega sistema, v katerega vključimo še ogrevanje znašajo okoli 1.200 evrov če ne povečujemo volumnov. Ker pa v primeru pasivne hiše in le takšnega ogrevanja malo povečamo volumenske pretoke in vgradimo večjo napravo, je celoten sistem zato dražji za okoli 2.000 evrov.