LOKALNI REKUPERATORJI

so najbolj primerni za objekte kjer bivamo občasno (počitniški objekti) in v enosobnih enotah (hoteli, moteli, študentski domovi, DSO …). Če res ne gre drugače, jih lahko vgradimo tudi v stanovanja in hiše.

Zehnder je razvil dva odlična lokalna rekuperatorja, ki imata celo certifikat Pasivhaus Inštituta. Posebej opozarjamo na model ComfoAir 70, ki ima možnost priklopa dovoda ali odvoda zraka preko cevi, ki jo lahko speljemo v drug prostor, kar je idealno zaradi kroženja zraka iz bivalnih prostorov v servisni prostor, kjer zrak le odvajamo. Tako lahko naredimo v nekem stanovanju denimo dve zanki in s tem aparatom povežemo spalnico in kopalnico in z drugim aparatom kuhinjo in bivalni prostor – poglejte video montaže ComfoAir 70.

ComfoSpot 50

Posebna oblika lokalnih rekuperatorjev so lokalni regeneratorji z izmeničnim tokom zraka, ki so zelo popularni, saj lahko z njimi hitro rešimo akutne težave in so tudi cenovno zelo ugodni. Še posebej hitro se jih vgradi v obstoječe cevi dimenzije 10 cm v katere so že vgrajeni ventilatorji. V takšnem primeru se že nameščeni ventilator zamenja z rekuperatorjem v nekaj minutah, saj ni potrebno vrtanje in napeljava električnega vodnika. Če vas zanima cena izvedbe, nam sporočite koliko katerih aparatov želite vgraditi, lokacijo objekta in debelino ter sestavo fasadnega zidu (opeka, beton, kamen,..).