LOKACIJA RAZDELILNIH ŠKATEL

Dimenzije razdelilnih škatel so dokaj velike (Š x V x G = cca 640 x 640 x 200 – 360 cm), zato se je priporočljivo že vnaprej odločiti, kam jih bomo postavili

Potrebno je upoštevati minimalno razdaljo med škatlama in rekuperatorjem cca 1 m za fleksibilna dušilca zvoka

Med drugim koncem škatle, kjer so priključki za fleksibilne cevi, in prebojem v plošči, skozi katerega potekajo fleksibilne cevi, je priporočljiva razdalja minimalno 50 cm do 1 m za razporeditev dovodnih in odvodnih fleksibilnih cevi na ustrezno razdelilno škatlo. Minimalna potrebna razdalja je odvisna od tega, koliko fleksibilnih cevi sestavlja razvod (torej od kapacitete naprave), in od tega, koliko so razporejene že ob izhodu iz preboja

Razdelilna škatla ima možnost, da medsebojno zamenjamo ploščo s priključki za fleksibilne cevi (na čelni ploskvi) in revizijsko ploščo (na zgornji ploskvi), a nam s tem način vgradnje, zaradi česar je taka sprememba sploh smiselna, navadno onemogoči dostop do notranjosti cevi prek revizijske odprtine

Če v razdelilne škatle takoj ne vstavimo vseh fleksibilnih cevi, je potrebno proste priključke zablindirati s samolepilnim trakom

Povezava na dimenzije razdelilnih škatel