IZOBRAŽEVANJA

Uspešno smo izvedli odprto delavnico na temo pasivne gradnje. Udeležilo se je je 118 udeležencev, ki so bili s prikazi najboljše prakse na več področjih zelo zadovoljni. Spodaj so na voljo prezentacije predavateljev:

Finančne spodbude Ekosklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
Tanja Šumrada, Eko sklad j.s

Kakovost gradnje je potrebno načrtovati in nadzirati
mag. MihaTomšič, u.d.i.g., GI ZRMK, Ljubljana

Kakovost pasivnih hiš in KGH sistemov – od projektiranja do uporabe
mag. Bojko Jerman, u.d.i.a., E-NETSI d.o.o., Ljubljana

Tehnične in praktične lastnosti rekuperatorjev
Slavko Kobal, u.d.i.s., Minergia d.o.o., Ljubljana

Zagotavljanje kakovosti v lesni gradnji
Blaž Primožič, u.d.i.l., Proform d.o.o., Begunje na Gorenjskem

Ekološka gradnja – prednosti in nevarnosti
Miro Škvorc, Natura Produkt d.o.o., Ljubljana

Kakovost oken v pasivni gradnji: razvoj-proizvodnja-vgradnja-uporabanja
Barbara Šubic, vodja razvoja, M SORA d.d., Žiri

Organizator: E-NETSI d.o.o.
mag. Bojko Jerman, u.d.i.a.