Garancija

Naprave PAUL in ZEHNDER imajo 2 leti garancije.

Garancija za delovanje naprave skladno s tehničnimi specifikacijami velja le v primeru, ko je naprava vgrajena po navodilih na naši spletni strani in s strani strokovno usposobljene osebe in so se v času njene uporabe upoštevala navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave.

Garancija velja v primeru, ko so bile obveznosti kupca do dobavitelja opreme poravnane v predvidenem roku in v celoti!

Reklamacije sporoči kupec ali končni uporabnik na naš naslov:
E-NETSI d.o.o., Šmartinska cesta 58, 1000 Ljubljana (info@prezracevanje.si)