(ENTALPIJSKI) PRENOSNIK TOPLOTE

TIPI PRENOSNIKOV TOPLOTE ZRAK-ZRAK

Prenosnik toplote zrak-zrak je lahko narejen na več načinov. Pri večjih kapacitetah je to praviloma rotacijski valj z vzporednimi kanali skozi katere teče zrak v dveh linijah: en zračni tok ogreva cevi in okolišnji material, drugi ga ohlaja (regeneracijski rekuperator). Toplotni izkoristki takega načina so omejeni na okoli 70 %, v takem sistemu pride tudi do delnega mešanja zraka.

Da bi bil prenosnik toplote bolj kakovosten, z višjim izkoristkom, je potrebna zrakotesno ločena konstrukcija kanalov. Običajno so to kovinske aluminijaste lamele: na eni strani vsake lamele je topel, na drugi strani pa hladen zrak. Takšni prenosniki toplote zagotavljajo popolno ločenost obeh zračnih tokov in dosegajo nekoliko višje izkoristke, ki so odvisni od razmerja površin in volumenskih pretokov in segajo tja do 80%. Seveda so lahko lamele narejene tudi iz plastičnih materialov, kar ne vpliva negativno na prenos toplote, saj ta zavisi predvsem od površine izmenjave toplote in pretoka zraka, veliko manj od toplotne prevodnosti materiala.

PAUL je patentiral prenosnik toplote, ki ima v preseku obliko šahovnice, kar zagotavlja skoraj dvakrat večjo površino prenosa toplote v primerjavi z običajnimi lamelnimi prenosniki toplote. Toplotni izkoristek prenosnika toplote ni linearno, ampak je logaritemsko odvisen od površine prenosa toplote, zato je doseganje višjega toplotnega izkoristka pri prej navedenih prenosnikih toplote tehnično omejeno na dobrih 80%. PAUL prenosnik toplote zato edini omogoča veliko višje toplotne izkoristke toplote in je zato vodilni svetovni ponudnik tako zelo zmogljivih prenosnikov toplote.

ENTALPIJSKI PRENOSNIKI TOPLOTE

Ob menjavi toplote med toplim in mrzlim zrakom pride v zimskem obdobju do kondenzacije vodne pare v menjalniku toplote. Pri kondenzaciji pride do velike oddaje toplote na toplejšem delu prenosnika toplote, ki preide na drugo stran membrane na zrak, ki ga ogrevamo. Ta toplota je kondenzacijska toplota vode, ki se sprosti pri menjavi agregatnega stanja. Na ta način je na voljo veliko več toplote, ki se v prenosniku lahko prenese iz toplega na mrzli zrak. Zato se lahko toplotni izkoristek naprave iz naslova kondenzacije vodne pare zelo poveča in preseže 100%. Od tod zavajanje kupcev, ko jim skoraj vsi ponudniki tovrstne opreme zagotavljajo preko 90% izkoristek, ne povedo pa kolikšen del tega izkoristka predstavlja kondenzacija. Torej je pomembno, da se pri navajanju izkoristkov navajajo tudi enaki načini meritev, če želimo primerjati kakovost več naprav.

Prezračevanje hiše v zimskem času še dodatno suši pozimi že tako suh zrak, zato je vlaženje zraka pomembno. Ker se ob kondenzaciji pozimi odvaja vlaga iz notranjega odpadnega zraka, zunanji suh zrak pa se ob ogrevanju še bolj suši, so izdelali tako imenovane entalpijske prenosnike toplote, ki imajo membrano, ki prepušča vodno paro in tako del vlage vrača v zrak, ki se vpihuje v prostore. To so praviloma prenosniki toplote iz papirja, oziroma celuloze, so organskega izvora, niso pralni in niso trajni, torej jih je na okoli 5 let potrebno zamenjati z novimi. Njihova membrana prepušča vlago (kondenzno vodo), ne prepušča pa zraka. Taki prenosniki toplote z entalpijsko toploto ob kondenzaciji tudi predgrevajo zunanji zrak, zato so še dodatno koristni, saj naprava lahko deluje brez predgrevanja ob nizkih zunanjih temperaturah. PAUL je razvil in patentiral PLASTIČNE  entalpijske prenosnike toplote, ki so pralni in TRAJNI, torej jih ni potrebno menjati. Vsi prenosniki PAUL imajo higienski certifikat.

Entalpijski prenosnik toplote ne prenaša le toplote, ampak tudi vlago, s čimer brez kondenzacije dosega enak oziroma še boljši energijski izkoristek. A ker večina metod merjenja toplotnih izkoristkov tega ne upošteva, je toplotni izkoristek takega prenosnika toplote nižji od običajnih, a precej preko 100%, če je kondenzacijska toplota upoštevana. Pri napravi novus F300, je izkoristek po takšni metodi 121%.

Najbolj objektivna primerjava kakovosti prenosnikov toplote je certifikat Pasivhaus Institute iz Darmstatta (PHI certifikat), ki je narejen po enaki metodi testiranja in poda 2 glavna podatka: toplotni izkoristek v % in porabo električne energije v Wh na prečrpan 1 m3 zraka.