UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (URE IN OVE)

Vodenje svetovalnih projektov URE in OVE

Vodenje investicijskih projektov učinkovite rabe energije v stavbah

Svetovanje pri pripravi dokumentacije in izvedbi projektov s področja URE in OVE v stavbah

Izvajanje toplozračnega ogrevanja, hlajenja in prezračevanja v stanovanjskih zgradbah

Svetovanje in sodelovanje pri razvojno raziskovalnih projektih s področja URE in OVE v stavbah

Optimiranje investicijskih projektov na področju URE in OVE

Svetovanje pri projektnih rešitvah in pri izvedbi toplozračnih ogrevalnih sistemov

REFERENCE

Vodenje investicij in nadzor za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Konzultantske storitve s področja nizkoenergetske in pasivne gradnje za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Vodenje zasnove in izgradnje prvih dveh pasivnih hiš v Ljubljani, Zavrh.

Študije o učinkoviti rabi energije v poslovalnicah podjetja OMV Istrabenz in Mercator.

Izvedba več deset toplozračnih ogrevalnih sistemov v nizkoenergetskih hišah.

Več patentnih rešitev na področju izkoriščanja sončne energije.

Pregled investicijskih dokumentacij s stališča optimalne rabe energije.

Večletno vodenje izobraževalnega programa za vse osnovne in srednje šole.

Izdelava več tehnično informativnih materialov za več ministrstev.

Organizacija in izvedba nacionalnih posvetov Zgradbe, energija in okolje in mednarodnih srečanj, med njimi evropski kongres EuroSun 98.