ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI NA REKUPERATORJU IN ODVOD KONDENZA

Nad- ali podometna doza, od nje dvožilni vodnik 2 x 0,6 mm2 od vsake hitre tipke (kuhinja, kopalnica) za občasno intenzivno prezračevanje; vodniki od več tipk se v dozi vzporedno zvežejo.

Nad- ali podometna doza, od nje kabel 5 x 0,75 mm2 do lokacije glavne regulacije (TFT upravljalnika), kjer je navadna 60 mm podometna doza.

Napajanje 220V, navadna vtičnica.

Vodovodni priključek DN 40 cm (lahko tudi 30 cm in reducirka na 40 mm) na ustrezni lokaciji pod napravo (razvidno iz montažne skice).

Montažna skica naprave z električnimi priključki in priključkom za odvod kondenza.