DIMENZIONIRANJE RAZVODA

OSNOVNI PRINCIPI

Zrak dovajamo v vse bivalne prostore: dnevno sobo, spalnico, otroške sobe, kabinet, pisarna, soba za goste …

Zrak odvajamo iz vseh servisnih prostorov: kuhinje, kopalnice, WCja, utilitija, shrambe …

V vsakem prostoru je dovolj samo dovod ali samo odvod zraka; izjema sta medsebojno povezani dnevna soba in kuhinja. Hodniki in stopnišča se ne prezračujejo posebej; zračila se bodo s pretokom zraka od bivalnih do servisnih prostorov.

Vsoti dovedenega in odvedenega zraka naj bosta izenačeni v posamezni stanovanjski enoti; ni pa potrebno, da sta izenačeni po etažah, saj se tako zrači tudi stopnišče

Volumen v prostoru se dimenzionira na njegovo funkcijopovršino in na število oseb, ki se bodo v njem zadrževale

Poleg centralnega prezračevalnega sistema naj v hiši ne bo drugih dovodov v hišo ali iz nje kot so kopalniški ventilator, kuhinjska napa itd. Izjema je seveda s kaminom, ki mora imeti lasten dovod in odvod zraka, nikakor povezan s prezračevalnim sistemom!

VOLUMNI DOVODNEGA ZRAKA

V vsakem bivalnem prostoru je potrebno zagotoviti ustrezno količino zraka za število oseb, ki se bodo v njem predvidoma zadrževale. Tako se računa z dvema do štirimi osebami za dnevno sobo, dvema za spalnico, po eno za vsako otroško sobo, eno ali dvema v pisarni, kabinetu, sobi za goste …

Sanitarni predpisi zahtevajo minimalno 15 m3/h na osebo. Temu pogoju mora biti zadoščeno v vsakem bivalnem prostoru v vsakem trenutku. Ker je prezračevalna naprava pri normalnih pogojih namenjena delovanju z okoli 50 – 60 % nazivne zmogljivosti, računamo s 30 m3/h na osebo in po celotnem objektu razporedimo blizu ali točno toliko dovoda, kot je nazivna zmogljivost naprave.

Upoštevati moramo tudi faktor izmenjave zraka. Sanitarni predpis zahteva vsaj 0,5 izmenjave zraka na uro. To pri višini stropa 2,5 m pomeni 1,25 m3/h zraka na kvadratni meter bivalne površine.

V pasivnih stavbah, ki se lahko grejejo z zrakom, bi za ta namen potrebovali večje dovodne volumne, saj zrak glede na svoj volumen s sabo nosi relativno malo toplotne energije. Tipična vrednost je okoli ene izmenjave na uro. Prednosti takega sistema so nizka cena, visoko bivalno udobje, hitra odzivnost sistema v primerjavi s talnim gretjem, možnost hlajenja stavbe …

VOLUMNI ODVODNEGA ZRAKA

Volumni odvodnega zraka se dimenzionirajo glede na funkcijo prostora. Potrebno je zagotoviti dovolj odvoda umazanega zraka, da se iz prostora odstranijo vonjave in odvečna vlaga. Z odvodi je potrebno zagotoviti, da v nobenem prostoru zrak ne zastaja. Predvsem je pomembno, da zadosten odvod zraka zagotovimo v kuhinji in utilitiju.

Tudi kletni prostori naj imajo vsaj minimalen odvod. Če jih želimo prevmatsko ločiti od ostalih prostorov, jim zagotovimo enako količino dovodnega zraka. Čeprav je klet navadno nekaj stopinj hladnejša od ostalih etaž, to dovoda zraka v bivalne prostore ne bo bistveno ohladilo, saj so volumni relativno majhni. Prezračevanja ne bi namenili edino garaži, saj se redno naravno zrači, poleg tega pa v njej nastajajo škodljive emisije.

PRIMER

Dovodni volumni

V klasični troetažni hiši dnevni sobi namenimo 120 m3/h, spalnici za starše 60 m3/h, sobi za goste z dvoposteljno sobo 60 m3/h, otroški sobi 30 m3/h, delovnemu kabinetu 30 m3/h in kmečki sobi 30 m3/h. Skupaj to znese 30 m3/h več od nazivne kapacitete naprave, zato dovodni volumen v dnevni sobi zmanjšamo. Tam se bo sicer pogosto zbralo več ljudi kot je bil dimenzioniran razvod, a se kvaliteta zraka zaradi velikosti prostora v nekaj urah ne bo kritično poslabšala.

Odvodni volumni

Kuhinji namenimo minimalno 90 m3/h (če bi bilo možno, tudi 120 m3/h), utilitiju (ali kopalnici s pralnim in sušilnim strojem) 60 m3/h, kopalnici 30 m3/h, shrambi 30 m3/h, kurilnici in shrambi v kleti po 15 m3/h in hobi prostoru v kleti 30 m3/h. Skupaj 300 m3/h, kar je enako vsoti dovodnih volumnov.

Pritličje

ELEMENTI IN MATERIALI RAZVODA

Najpogostejša načina razvoda sta vejnati razvod (s kanali iz spiro cevi) in octopus razvod (imenovan tudi »špagetni« ali »pahljačasti”). Prednosti slednjega so

univerzalna zasnova, ki omogoča enostavnejše planiranje in izvedbo razvoda

kvalitetnejši materiali (PE) s antistatičnim in antibakterijskim certifikatiom

možnost enostavnega čiščenja cevi zaradi njihove geometrije

idealne karakteristike za zgoraj opisani razpored volumnov

Sledeče razlage se zato nanašajo na dimenzioniranje razvoda s sistemom octopus. Ko smo enkrat določili razpored volumnov, dimenzioniramo razvod po naslednjih principih:

Končni elementi premera DN100 mm so namenjeni volumnom zraka do 60 m3/h, kar velja za vse tipe končnih elementov (dovodne in odvodne ventile in kuhinjske odvodne rešetke). Če je torej v nekem prostoru predviden volumen do 60 m3/h, zadostuje en ventil, do 120 m3/h dva, itd… Izključno kuhinjske rešetke so lahko premera DN125 s kapaciteto do 90 m3/h.

Končni element se vstavi v cev ohišja ventila, ki ga povezuje s fleksibilnimi cevmi. Ohišje ventila ima na eni strani ustje premera DN110 mm, v katero se vstavi končni element DN 100 mm, na drugi strani pa en ali dva priključka DN75 za povezavo s fleksibilno cevjo.

Po vsaki od fleksibilnih cevi d75 mm lahko potuje do 30 m3/h zraka. Od razdelilnega registra do ohišja ventila tako poteka ena cev, če je volumen na tem ventilu do 30 m3/h, oziroma dve cevi, če je volumen na njem med 30 in 60 m3/h.

Za dovodne elemente uporabljamo najboljše fleksibilne cevi na trgu z antistatičnim in antibakterijskim certifikatom (zelene barve). Za odvodne cevi uporabljamo cevi standardne kakovosti (modre barve), kar nam poceni investicijo, hkrati pa se izognemo zmedi pri povezovanju cevi z razdelilnima registroma – na enega gredo vse cevi ene barve, na drugo vse cevi druge barve. Na obeh koncih vsake cevi je gumijasta tesnilka DN75 mm.

Če želimo razdeliti 30 m3/h v dva različna prostora (zgornji primer – kurilnica in shramba v kleti), fizično razdelimo eno fleksibilno cev z Y kosom. Drug način je, da v razdelilno škatlo vdelamo dodaten priključek za fleksibilno cev.

Za spajanje fleksibilnih cevi uporabimo spojni kos DN75 mm in dve gumijasti tesnilki.

Slike in detajle posameznih elementov razvoda si lahko ogledate na razdelku o samogradnji prezračevalnega sistema.