DOKAZILA O ENERGIJSKI KAKOVOSTI

Pri določanju energijske kakovosti prezračevalnih naprav sta najpomembnejša dva podatka:toplotni izkoristek naprave pri vračanju odpadne toplote (stopnja rekuperacije) in poraba električne energije, potrebne za dovod ali odvod enega m3 zraka. Ravno pri teh podatkih prihaja na trgu do velikih razlik in špekulacij z različnimi metodami meritev in posledično do nelojalne konkurence. Naprave se med seboj lahko primerjajo le če so ti podatki izmerjeni na enak način, torej po isti metodi, sicer je primerjava podatkov brez pomena. Meritve po evropskih standardih EN308 so navedene v prospektnih materialih izdelkov PAUL in dajejo višje rezultate od meritev, ki jih opravlja Passivhaus Inštitut iz Darmstatta, ki certificira posamezne komponente pasivnih hiš in celotne stavbe. Rezultati, oziroma izkoristki naprav po metodi Passivhaus Instituta (“efektivni izkoristek” naprave) so nižji zato, ker se pri tej metodi ugotavlja za koliko se notranji izrabljeni zrak ohladi, ko zapusti stavbo, medtem ko drugi standardi vključno z metodo EN308 ugotavljajo, za koliko se je zrak ogrel, ko je iz zunanjosti prešel preko rekuperatorja v notranjost stavbe.

Poleg teh dveh obstajajo še druge metode. Pri nakaterih je učinek entalpijske toplote kondenza iz notranjega odpadnega zraka pozimi potenciran, zato dajejo rezultate krepko preko 100%, približno tako kot pri plinskih kondenzacijskih kotlih. . Z istimi vhodnimi podatki (!) ima novus F 300 izkoristek 84% po metodi PHI, po metodi DIN4719 pa 121,1%.

Drugi način zavajanja je trditev, da ima neka naprava izkoristek »do 90%«, brez navedbe pogojev, pri katerih je bila ta vrednost dosežena. Pri zelo majhnih volumenskih pretokih so izkoristki namreč visoki tudi pri še tako slabih napravah, a v takem režimu naprava dejansko nikoli ne obratuje. V Sloveniji je celo ponudnik, ki je trdil, da ima njihova naprava toplotni izkoristek 95%, ko pa je meritve opravil Passivhaus Institut, so ji izmerili le 59% toplotni izkoristek!

Podjetje PAUL ima s strani Pasivhaus Instituta certificirane skoraj vse izdelke. PHI certifikate najdete spodaj v prilogah. Med njimi je tudi certifikat za napravo novus 300, ki ima efektivni izkoristek 93-94%, kar je doslej najvišja izmerjena vrednost na svetu. 10 let po pridobitvi PHi certifikata za thermos 300, ki je bil predhodnik naprave novus 300, je tovarna PAUL v juliju 2012 kot prva pridobila certifikat za entalpijsko napravo z vračanjem toplote in vlage – novus F 300. Entalpijska naprava vlaži zrak v zimskem času, kar je zelo dobrodošlo, obenem pa z entalpijsko toploto, ki nastane pri kondenzaciji vlage v odpadnem zraku, ogreje zunanji zrak, zato ne potrebuje predgrevanja zunanjega zraka do okoli minus 7 – 8 stopinj Celzija. Problem dogrevanja pod to temperaturo se rešuje na več načinov (nesimetrična regulacija pretokov zraka, zemeljsko, vodno ali električno predgrevanje…).

Metoda za testiranje entalpijskih prenosnikov toplote ne obstaja, saj dejanska količina pridobljene energija iz naslova kondenzacije zavisi od količine vlage v zraku, temperatur in pretokov zraka. Ti so odvisni tudi od velikosti objekta, števila uporabnikov in njihove aktivnosti, zato jih je nemogoče korektno predvideti. Iz tega razloga se entalpijske toplote pri meritvah učinkovitosti vračanja toplote ne upošteva. Tudi certifikat PHI za novus F 300 je nastal z meritvami brez kondenzacijeZaradi tega dodatnega toplotnega doprinosa iz naslova entalpije, oziroma sproščanja kondenzacijske toplote v zimskem času, ki ga meritev po metodi PHI ne priznava v celoti, je mogoče trditi, da ima naprava z vračanjem vlage na letni ravni dejansko enak ali boljši toplotni izkoristek od standardne naprave, kar priznava tudi Eko sklad in pri vgradnji npr. naprave novus F 300upošteva višjo vrednost toplotnega izkoristka naprave novus 300.

Natančneje o metodah merjena učinkovitost toplote v definiciji osnovnih pojmov

Entalpijski prenosniki firme  PAUL so ekskluzivno izdelani iz patentirane selektivne polimerne membrane z Microban protimikrobno higiensko zaščito in se lahko perejo z vodo (načeloma vsakih 5 let uporabe).
Naprave MAXI za velike volumne med 2.000 do 6.000 m3/h dosegajo 90,5 do 93% stopnjo rekuperacije po EN 308 in so primerne za večje pasivne stavbe (poslovni del tovarne PAUL, ki je certificirana pasivna stavba, je opremljen s to napravo).